10. Gegevens Stichting Baraka

10. Gegevens Stichting Baraka

Adres:                                            Wagenmakerslaan 48, 2012  DJ,  Haarlem
Telefoon secretaris                  023 – 544 1626
E-mail Baraka                            Info@stichtingbaraka.nl

Bank: Rabobank                      NL93RABO 0105 4602 73 ten name van Stichting Baraka, Haarlem.

Anbistichting                            Baraka is een erkende Anbistichting
Aftrekbaar.                               Dit is belangrijk voor de aftrek van de belasting

E-mail Jolanda                         jolanda@baraka4africa.org

Bestuur Stichting Baraka 

Rob Kool                                    Voorzitter
Carl Wesselius                          Penningmeester
Jan Ravesloot                          Donatieverwerving
Wouter Scholten                     Vertegenwoordiger uitzendende kerk
Henk Kuiphof                          Secretaris (Aftredend)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende pagina ??