Help ons helpen

Help ons helpen

Met voldoende hulp kan dit werk doorgaan.

Een prachtig resultaat.
Drie keer per jaar voltooit weer een groep jongens de opleiding op de Boerderij van Hoop.  Dit zijn jongens die uit de sloppenwijk gekomen zijn. Daar waren ze volkomen kansloos in deze maatschappij. Als ze de opleiding hebben voltooid staan ze klaar voor hun eerste betaalde vaste baan. Ze hebben een nieuwe toekomst en voelen zich voor het eerst waardevol in de maatschappij.  Dat zijn momenten waarop Jolanda vaak zegt:  “Daar doe ik het voor ! ”

Voor zo’n project is veel geld nodig.
Vrienden vragen vaak aan Jolanda hoe zij financieel rond komt met zoveel activiteiten.   Ze betaalt de kosten van de jongens van het Open Lucht Project en een deel van de kosten van de Boerderij van Hoop.  Ze heeft een huishouding met drie jonge kinderen, woonkosten,  onderhoud, verzekering enz.  Ze krijgt geen salaris of uitkering,  geen subsidie, geen studiefinanciering en de overheid betaalt niet mee.  Hoe redt ze dat dan ? Haar enige inkomsten zijn de vrijwillige  giften en de ondersteuning door een aantal kerken. Hier zijn we heel dankbaar voor.
Maar het valt voor haar niet altijd mee om rond te komen. Om dit werk op een goede manier voort te zetten is er  dringend meer ondersteuning  nodig.

Hoe u kunt helpen.
Een groot deel komt van giften van trouwe vrienden. Sommige vrienden betalen uit het weinige wat ze hebben, anderen hebben meer mogelijkheden. Voor alles  zijn we heel erg dankbaar. Veel kleine bedragen maken samen weer een groot bedrag. Gelukkig ondersteunen een aantal kerken en particuliere stichtingen en bedrijven dit werk ook regelmatig, anders zou het ook niet kunnen.
Deze giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Als U/ jou  dit  prachtige werk aanspreekt dan vragen we om te helpen dit werk voort te zetten.  Ook kleine bedragen zijn we dankbaar voor. Het kan worden overgemaakt naar :

Stichting Baraka, Haarlem.   Rabobank:  NL93 RABO 0105 4602 73 
Vermeld er bij waarvoor je het geeft, bv  “Steun ontwikkelingswerk Afrika” of iets dergelijks. We vragen  ook om ons even per e-mail op de hoogte te stellen.  Jolanda wil altijd graag bedanken en af en toe een nieuwsbrief toesturen.

Het adres van Baraka is:
Per e-mail:         info@stichtingbaraka.nl
Per post:             Stichting Baraka, Wagenmakerslaan 48, 2012 DJ Haarlem
Per telefoon:      023 544 1626

U kunt ook rechtstreeks mailen of bellen naar Jolanda
E-mail Jolanda:                             Jolanda@baraka4africa.org
Telefoonnummer Jolanda:         00 254 720 566 122

Bericht voor Stichtingen, bedrijven en kerken.
Soms heeft Jolanda grote behoefte aan een eenmalige aanschaf wat niet uit de lopende inkomsten betaald kan worden, b.v. het bouwen van een schuur. We komen dan met een uitgewerkt sponsorplan en vragen om het mee te sponsoren.

Zit u na deze informatie nog ergens mee, vraag het gerust.

 

Wij willen u alvast heel hartelijk bedanken.
Dank zij deze hulp kan het werk voortgezet worden.