Nieuwsbrief Jolanda

Nieuwsbrief Jolanda

Het voelt een beetje raar, ik kreeg net berichtje van facebook van beelden van 2 jaar geleden in Nederland en we hadden er nu moeten zijn ! Jammer, in April was het nog niet duidelijk genoeg hoe de situatie zou zijn aan beide kanten. Er zijn nu geruchten dat we hier weer een lock down krijgen binnenkort vanwege de Delta variant….. Nou ja, we zien het wel weer. Ondertussen gaat het leven en de bediening door !

Prison (Jeugdgevangenis)


Ons laatste bezoek aan de gevangenis was echt heel gaaf Tussen twee lock downs in mochten we weer als groep komen (met lockdown mag ik alleen zelf komen) en we hebben er goed gebruik van gemaakt! Eerst een flinke Zumba sessie en daarna een tijd van worship. Daarna vroegen we de jongens waar gebed voor nodig was en ze kwamen zelf met: Gebed voor degenen die geen bezoek
krijgen, en dat we mogen helen van de pijn. Iemand anders bad voor vergevingvoor wat ze allemaal hadden gedaan.
Het was echt een speicaal moment, de hele sfeer veranderde en één van de bewakers was in tranen. Hij liet dat ook zien aan de jongens (wat hier niet zogebruikelijk is…..) en zwaaide nog even met zijn stok toen hij de jongens toesprak dat ze echt moeten luisteren naar wat wij te brengen hebben. Ik wilde wel dat ik een foto  van de sfeer kon maken, het was echt heel speciaal, en precies toen kwam de zon ook door .
Ondertussen ook een aantal boys gesproken die naar de farm willen. Eén van de jongens wordt steeds opgepakt omdat zijn ouders een illigaal handeltje hebben in zelfgestookte sterkedrank. Ze draaien om de beurt de bak in; wanneer beide ouders vastzitten moet hij verkopen. Hij is minderjarig dus kwam zo in de jeugdgevangenis. Hiernaast had hij zich ook schuldig gemaakt aan een aantal andere praktijken…. Helaas, de dag dat hij naar de farm zou komen, werd een Islamitische vrije dag aangekondigd en werkten de ambtenaren niet, dus we weten niet tot wanneer de datumweer is uitgesteld…..

Kibera openluchtproject

 

Helaas, vanwege het gedrag van een groot deel van de groep jongenswas het echt onveilig om ze naar de farm te laten gaan; ze lopen met messen rond, de leider trots dat hij gezocht wordt voor moord etc. Er waren er nog vier bij waarvan we dachten dat die wel kans maakten zonder dat ze de farm al te onveilig maken, dus we hebben ze naar de farm gebracht en zijn nu opnieuw begonnen met een nieuwe groep.
Altijd lastig; God houdt ook van de moordenaars en verkrachters, maar we moeten altijd ook denken aan de veiligheid voor de staf en
andere jongens op de farm. Vaak weten we ook niet alles en belanden ze toch op de farm; en soms ben ik blij dat we het niet wisten omdat een aantal van hen toch echt zijn veranderd!

 


Farm (Onze boerderij)

Op de farm hebben we dus vier nieuwe jongens uit Kibera; ze zijn er nu een maand en doen het prima; gezien de situatie waar ze vandaan kwamen best wonderlijk!
Verder hadden we een ‘graduation’ van twee jongens, gaaf ! Eén van hen heeft drie jaar over het tweejarig programma gedaan omdat hij steeds terugviel. We hadden het al bijna opgegeven maar toen wilde hij gedoopt worden en is daarna echt helemaal veranderd!
De andere jongen zijn vader kwam naar de graduation, zo gaaf (is hier zeker niet gebruikelijk!) Hij was erg  blijmet hoe hij zijn jongen aantrof en met het feit dat hij kan gaan werken. Deze jongen had een probleem dat hij regelmatig flauw viel maar dat is helemaal gestopt! De nieuwe werkgever kwam hem
dezelfde dag ophalen, dus zijn vader heeft de werkgever ook meteen ontmoet!
Ondertussen gaat de bouw van de slaapzaal door. Door de overstromingen lag het een aantal weken stil. Dit wordt een slaapzaal voor de ‘seniors’; de jongens die in level 3 en 4 zitten. In plaats van één grote zaal zoals die van level 1 en 2, hebben ze nu kleinere kamertjes. Ook krijgen ze een nieuwe kleur overall en werken ze nu als stagiaire onder het landbouw gedeelte. Hier verdienen ze ook wat zakgeld, dat wij voor ze bewaren tot de dag dat ze slagen zodat ze hun eerste aankopen kunnen doen zodra ze naar hun nieuwe baan gaan.

 

Ons Team

Vanwege behoorlijke overstromingen washet huisje van onze sociaal werker, Matthew    helemaal ingestort en deels weg gespoeld. Ik heb dit met een aantal mensen gedeeld en er kwam genoeg geld binnen om voor hem een nieuw huisje te bouwen met een beter fundament! Hij is erg blij en we zijn druk met de bouw bezig! Goede aanlieidng ook voor een studie over ‘op welk fundament bouwenwij’!!

Zoals ik al schreef, het is jammer dat het niet is gelukt naar Nederland te komen deze zomer en wehopen echt volgend jaar, hopelijk zonder al dat gedoe met testen en quarantaine, te kunnen komenen iedereen te zien !

 

 

 

Het e-mailadres van Jolanda is: jolanda@baraka4africa.org     Website van Baraka is: www.stichtingbaraka.nl

 

De Stichting Baraka ondersteunt de activiteiten van Jolanda in Kenia.
Giften kunt u overmaken naar de Stichting Baraka
Het banknummer van Baraka: NL93 RABO 0105 4602 73
Giften zijn aftrekbaar voor de belasting (Anbistichting)