Privacybeleid-1.1

Privacybeleid-1.1

PRIVCACYBELEID VAN STICHTING BARAKA

 

Dit privacy beleid is van toepassing op alle (persoons)gegevens die BARAKA verwerkt van haar donateurs en/of andere geïnteresseerden.

Indien je een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan BARAKA verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
BARAKA, Grote Belt 148, 2133 GD  Haarlem, 023-5631378, KvK nummer] De functionaris donateur beheer is bereikbaar via info@stichtingbaraka.nl

  1. Welke gegevens verwerkt BARAKA en voor welk doel

 

2.1     In het kader van jouw betrokkenheid worden uitsluitend de volgende (persoons)gegevens geregistreerd:
a) voor- en achternaam,
b) (eventueel) postadres en telefoonnummer,
c) e‑mailadres(sen) en
d) bankrekeningnummer(s).

 

2.2     BARAKA gebruikt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor

–    correspondentie over het werk van de stichting en het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten

–    het voeren van onze financiële administratie.

2.3     Je gegevens worden op verzoek uit ons systeem verwijderd met de kanttekening dat wij aan onze wettelijke verplichtingen moeten voldoen en derhalve onze (financiële) administratie minimaal 7 jaar bewaren.

 

  1. Bewaartermijnen

BARAKA verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je betrokkenheid tot maximaal een jaar na afloop van deze betrokkenheid (met in achtneming van hetgeen onder 2.3 is vermeld). Daarna worden zij uit onze administratie verwijderd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BARAKA passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de contactgegevens vermeld onder 1 kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BARAKA zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, dan wel als je klachten hebt over de wijze waarop BARAKA] je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je eveneens contact opnemen.

 

  1. Wijzigingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.