Zakelijke informatie

Zakelijke informatie

De stichting is opgericht en in december 2004 ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 3421 7149.

Het RSIN nummer dan wel fiscaal nummer is 8139.74.975.

Adres: Secretariaat Stichting Baraka, Wagenmakerslaan 48, 2012 DJ te Haarlem.
E-mailadres: info@stichtingbaraka.nl

Website Baraka: www.stichtingbaraka.nl

Rabobank Baraka: NL93RABO 0105 4602 73 ten name van Stichting Baraka, Haarlem

Anbi-stichting            De Stichting Baraka in een erkende Anbistichting
Aftrekbaar                   Dat is belangrijk voor giftenaftrek van de belasting

Stichting Baraka is in december 2004 opgericht en is ingeschreven onder nummer 3421 7149 bij de Kamer van Koophandel en zetelt in Haarlem. Baraka is een zelfstandige stichting en is deelnemer bij Missie Nederland te Driebergen (voorheen EZA) en partner bij de Stichting Afrilift in Nairobi. Op onze website (www.stichtingbaraka.nl) staat uitgebreidere en actuele informatie over Afrilift en onze stichting.

De samenstelling van het bestuur per 1 maart 2021 is als volgt:

  • Drs. R. Kool MBA            Hoofddorp    Voorzitter/ Secretaris
  • Drs. C.A. Wesselius         Leimuiden    Penningmeester
  • Dhr  J.W. Ravesloot        Abbenes       Fondswerving
  • Dhr  W.A. Scholten         Haarlem       Lid.
  • Mevr. G. Abrahamse-Ezinga                Lid

Dhr H. Kuiphof                           Haarlem       Adviseur

 

Het doel van de Stichting Baraka

De Stichting Baraka is een zelfstandige stichting, opgericht in 2004. Zij is erkend als ANBI stichting. Dat houdt in dat de giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Baraka is ook deelnemer aan de Stichting Missie Nederland ( Voorheen EZA) en partner van de Stichting Afrilift in Nairobi.
Het doel van Baraka is om kansarme straatjongens in Kenia te veranderen in kansrijke mensen. Baraka betekent tot zegen en dat wil de stichting zijn. Het werk in Afrika is vooral gericht op kansarme jongens uit de sloppenwijken in Nairobi. Dit zijn jongens die op straat leven, vaak dakloos zijn en weinig of geen opleiding hebben en hierdoor weinig kansen in de maatschappij hebben. Om te overleven komen ze vaak in de criminaliteit terecht. Onze activiteiten worden in Kenia uitgevoerd door de plaatselijke Stichting Afrilift. Baraka ontvangt de giften van een groot aantal gevers. Jolanda is verantwoordelijk voor een goede besteding en onderhoudt contacten met de gevers. Baraka helpt bij het op peil houden van de giften en waar mogelijk uitbreiden van het aantal gevers. Dit wordt gedaan met folders en mailingen en ook met presentaties voor belangstellenden en met deze website.

Als er bij Afrilift bijvoorbeeld dringend behoefte is aan financiële hulp voor b.v. een gebouw, dan zet Baraka zich ook in om hier fondsen voor te verwerven. Stichting Baraka draagt verder zorg voor goede verzekeringen voor haar medewerkster Jolanda, zoals ziektekosten- en ongevallenverzekering, pensioenverzekering e. d.