Stichting Baraka

Stichting Baraka

Het doel van  de Stichting Baraka

De Stichting Baraka is een zelfstandige stichting , opgericht in 2004. Zij is erkend als ANBI stichting. Dat houdt in dat alle giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Baraka is ook deelnemer van de  Stichting Missie Nederland ( Voorheen EZA) en partner van de Stichting Afrilift in Nairobi.
Het doel van Baraka is om het werk van Jolanda in Afrika mogelijk te maken. Baraka betekent zegen en dat wil de stichting graag zijn. Het werk in Afrika is vooral gericht op kansarme jongens uit de sloppenwijken in Nairobi. Dit zijn jongens die op straat leven, vaak dakloos zijn en weinig of geen opleiding hebben en hierdoor weinig kansen in de maatschappij hebben.  Velen stillen hun honger met lijmsnuiven. Om te overleven komen ze vaak in de criminaliteit terecht. Onze activiteiten zijn er op gericht om deze jongens een kans in dit leven te geven
.

Baraka ontvangt de giften van de gevers bestemd voor het werk van Afrilift. Jolanda onderhoudt contacten met de gevers. Baraka helpt bij het op peil houden van de giften en waar mogelijk uitbreiden van het aantal gevers. Dit wordt gedaan met folders en mailingen en ook met presentaties voor belangstellenden en met deze website.

Medewerkers en vrijwilligers Afrilift

  

Het werk in Kenia loopt via de plaatselijke stichting Afrilift.  Jolanda heeft  daar de leiding over. Onze stichting is partner van Afrilift.
Als er bij Afrilift dringend behoefte is  aan financiële hulp voor b.v. een gebouw,  dan zet Baraka zich ook in om hier fondsen voor te verwerven.
Zie hiervoor verder de rubriek    Help ons helpen.

Stichting Baraka draagt verder zorg voor goede verzekeringen voor haar medewerkster Jolanda, zoals ziektekosten- en ongevallenverzekering, pensioenverzekering e. d.

 

Officiële gegevens

De stichting is opgericht en ingeschreven in het handelsregister in december 2004 onder het nummer 3421 7149
Het RSIN nummer dan wel fiscaal nummer is  8139.74.975.

Adres: Secretariaat Stichting Baraka, Wagenmakerslaan 48, 2012 DJ te Haarlem.  E-mailadres:  info@stichtingbaraka.nl

Website Baraka:                 www.stichtingbaraka.nl
Rabobank Baraka:              NL93RABO 0105 4602 73
ten name van Stichting Baraka, Haarlem.

Het bestuur:

  • Drs. R. Kool , Hoofddorp              Voorzitter
  • Dhr H. Kuiphof, Heemstede          Secretaris
  • Drs. C.A. Wesselius, Leimuiden     Penningmeester
  • Dhr J.W. Ravesloot , Abbenes       Sponsoring en P.R.
  • Dhr W. A. Scholten,  Haarlem       Contactpersoon uitzendende
    Gemeente Immanuël

Vrijwel elk jaar gaat een bestuurslid van Baraka voor eigen rekening naar Kenia en bekijkt dan ook de voortgang van de projecten. In 2018 zijn de bestuursleden Rob Kool en Henk Kuiphof  naar Kenia geweest om de voortgang te bekijken. De bestuursleden vragen geen honorarium of presentiegelden.

Meer informatie

Klik voor het organisatieschema van Afrilift op:          Organisatie van Afrilift

 

 Een gratis kleurenfolder van dit werk.
Heeft u hiervoor belangstelling voor uzelf of iemand anders,  neem dan vrijblijvend contact op met de secretaris. (zie hierboven).