1. Hulp aan kansarmen

1. Hulp aan kansarmen

Meer dan de helft van de bevolking in Kenia is onder de 15 jaar. Een paar miljoen mensen leven in grote armoede in krottenwijken, waaronder veel jongeren.
Deze jongeren leven vaak op straat en zijn zonder hulp vrijwel kansloos in deze maatschappij. Het werk is er op gericht om via een opleiding van 2 jaar  zo’n 20 van deze jongeren een nieuwe kans in de maatschappij  te geven.

Jolanda heeft een heel groot hart voor Afrika. In het jaar 2001 is ze door haar kerk P.G. Immanuël te Haarlem uitgezonden  naar Kenia. Jolanda was overtuigd dat het haar roeping was om in Kenia de mensen in de sloppenwijken te helpen. Ze heeft daar alles voor opgegeven. Nu na vele jaren heeft ze nog dezelfde roeping. Ze is begonnen met uitvoerend werk in de sloppenwijken, heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en diverse opleidingen gevolgd. Haar Hbo-opleiding voor sociaal werk, haar opleidingen voor Swahili, Arabisch, Psychologie en Theologie komen haar goed van pas.  Ze heeft in die jaren steeds meer eigen verantwoordelijkheid gekregen. Het werk  wordt geleid  vanuit de lokale Stichting Afrilift. Robin is de stichter en was eindverantwoordelijk . Hij is zendeling en komt uit Nieuw Zeeland.  Eind 2016 heeft Robin Aim de eindverantwoordelijkheid  voor de hele stichting aan Jolanda overgedragen.

Je kunt  Jolanda ook schrijven of een kaartje sturen. Haar adres is:  Jolanda Odiyo , P. O. Box 25076-00603  Nairobi, Kenya.

Jolanda en Robin,
twee mensen op één lijn

Openlucht project.
De doelgroep, kansarme jongens in de sloppenwijken zijn maar op één manier te bereiken, namelijk in de openlucht in of bij de sloppenwijk. Dat gebeurt dus. Hiervoor heeft Jolanda het Openlucht project opgericht. Drie keer per week  is er een bijeenkomst waar deze jongens welkom zijn. Het project wordt geleid door twee lokale medewerkers. De jongens krijgen omgangsvormen, (nodig voor een verdere ontwikkeling), psychische hulp, geestelijke vorming en voetballen. Dit wordt afgesloten met een eenvoudige warme maaltijd, voor hen  vaak het hoogtepunt van de dag.  Als ze hun best doen en voldoende punten halen, komen ze na een aantal maanden  in aanmerking voor een plaats op de opleidingsboerderij genoemd de Boerderij van Hoop.

 

De Boerderij van Hoop.
Op deze boerderij wonen ze intern. Sommigen moeten eerst nog volledig afkicken. Daarna krijgen ze gedurende zo’n 2 jaar les. Ze kunnen hier hun lagere school afmaken. Ze leren goede omgangsvormen en  krijgen scholing in land- en tuinbouw. Na die tijd zijn ze klaar voor een baan, waar ze ook bij geholpen worden. Dit is vaak hun eerste vaste betaalde baan.
Elke 2 jaar bereiken er ca. 20 jongens, die voor die tijd volstrekt kansloos waren, een kansrijk bestaan in de maatschappij. Ze tellen ineens mee. Emotioneel beleven ze dit als een wonder. Als de jongens contact hebben met hun moeder (hun vader is er vaak niet), dan worden die bij de presentatie op de laatste dag ook uitgenodigd. Sommigen staan er met tranen in de ogen bij, omdat ze dit nooit verwacht hadden.