Zakelijke informatie bestuur

Zakelijke informatie bestuur

Zakelijke informatie van het bestuur van de stichting

Website Baraka:                      www.stichtingbaraka.nl
Banknummer Baraka:          NL93 RABO 0105 4602 73

E-mail bestuur Baraka :        robkool@wxs.nl
Postadres bestuur:                  Grote Belt 148, 2133 GD , Hoofddorp

De Stichting Baraka ondersteunt de activiteiten van Jolanda in Kenia.

Ondersteunen van dit werk
De opleiding voor het veranderen van kansarme straatjongens uit de sloppenwijken in Nairobi in kansrijke mensen in de maatschappij met en betaalde baan, wordt in Kenia erkend en gewaardeerd, maar niet door de overheid vergoed.
Jolanda is met haar team buitengewoon dankbaar voor de vele giften van betrokken mensen omdat ze hier volledig afhankelijk van zijn.
De giften hiervoor kunnen overgemaakt worden naar de Stichting Baraka die hiermee dit werk volledig ondersteunt. Baraka is een Anbistichting zodat de giften aftrekbaar zijn voor de belasting. De giften kunnen als volgt worden overgemaakt via de Rabobank:

NL93 RABO 0105 4602 73  ten name van: Stichting Baraka
Ten gunste van het ontwikkelingswerk  van Jolanda in Kenia.

.

De stichting Baraka:

<  is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur
<  is een erkende Anbistichting, de giften zijn aftrekbaar voor de belasting
<  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam nr 3421 7149
<  deelnemer van het landelijk orgaan Missie Nederland te Driebergen.
<  partner van de stichting Afrilift te Kenia die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten
< ingeschreven onder nummer 3421 7149 bij de Kamer van Koophandel
< is opgericht in 2004, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer  3421 7149.
< ons RSIN nummer dan wel fiscaal nummer is 8139.74.975.

De samenstelling van het bestuur per 1 maart 2021 is als volgt:

  • Drs. R. Kool MBA            Hoofddorp    Voorzitter/ Secretaris
  • Drs. C.A. Wesselius         Leimuiden    Penningmeester
  • Dhr  J.W. Ravesloot        Abbenes       Fondswerving
  • Dhr  W.A. Scholten         Haarlem       Lid.
  • Mevr. G. Abrahamse-Ezinga                Lid

          Dhr H. Kuiphof               Haarlem       Adviseur

 

Het doel van de Stichting Baraka

De Stichting Baraka is een zelfstandige stichting, opgericht in 2004. Zij is erkend als ANBI stichting. Dat houdt in dat de giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Baraka is ook deelnemer aan de Stichting Missie Nederland ( Voorheen EZA) en partner van de Stichting Afrilift in Nairobi.
Het doel van Baraka is om kansarme straatjongens in Kenia te veranderen in kansrijke mensen. Baraka betekent tot zegen en dat wil de stichting zijn. Het werk in Afrika is vooral gericht op kansarme jongens uit de sloppenwijken in Nairobi. Dit zijn jongens die op straat leven, vaak dakloos zijn en weinig of geen opleiding hebben en hierdoor weinig kansen in de maatschappij hebben. Om te overleven komen ze vaak in de criminaliteit terecht. Onze activiteiten worden in Kenia uitgevoerd door de plaatselijke Stichting Afrilift. Baraka ontvangt de giften van een groot aantal gevers. Jolanda is verantwoordelijk voor een goede besteding en onderhoudt contacten met de gevers. Baraka helpt bij het op peil houden van de giften en waar mogelijk uitbreiden van het aantal gevers. Dit wordt gedaan met folders en mailingen en ook met presentaties voor belangstellenden en met deze website.

Als er bij Afrilift bijvoorbeeld dringend behoefte is aan financiële hulp voor b.v. een gebouw, dan zet Baraka zich ook in om hier fondsen voor te verwerven. Stichting Baraka draagt verder zorg voor goede verzekeringen voor haar medewerkster Jolanda, zoals ziektekosten- en ongevallenverzekering, pensioenverzekering e. d.